BRØDMEL, IKKE POTETMEL

25.07.2021
Kr. Edvard Skaar
Nattverd Nattverdpraksis Nattverdforståelse Den norske kirke Brød Bibelen

Aktuell kommentar

Disse koster én kroner per stykk. De glutenfrie er dobbelt så dyre, og vil koste Den norske kirke rundt 1,1 millioner ekstra årlig. (Foto: Håvard Sæbø/arkiv )

Endelig er det blitt offentlig diskusjon om Den norske kirkes (Dnk) bruk av oblater som ikke inneholder mel fra korn (Dagen 15.08 og VL 07.07 og 12.07). Potetmel og mais er hovedingrediensene i de oblatene som nå brukes. Dermed er de glutenfrie slik at de med cøliaki kan delta i nattverden. Men alternativ finnes. Hos Savile Row som selger kirke- og preste-utstyr, kan man få glutenfrie oblater med hvete. Disse er godkjent både av den katolske kirke og cøliakiorganisasjoner. 

 

Det går altså an å benytte oblater som både har brødkarakter og som er brukbare for personer med cøliaki. Hvorfor gjør man ikke det i Dnk? I nattverdliturgien og salmene sies det at oblatene er brød slik det har vært fra Jesu innstiftelse av nattverden. Men sånn er det ikke lenger. Dnk gjør i nattverden noe annet enn det den sier, for man kan ikke lage brød av poteter. Driver man da med en løgnaktig form for nattverdforvaltning? Er den i samsvar med den lutherske bekjennelsen? Den taler om at man må være enige i sakramentsforvaltningen. (CA art. 7). Må ikke det også gjelde i dette tilfellet?  Hva mener man i Luthersk Verdensforbund om Dnks potetmel-oblater i nattverden?  

 

I en bok om Frikirkens nattverdsyn – Herrens måltid (2013) - heter det at bruken av oblater av samme type som i Dnk, gjør at nattverden ikke er gyldig. Her skrives det at den manglende forståelsen av oblatenes innhold kan være «Resultatet av pietismen og et symbolsk syn på nattverden har vært mindre vektlegging av selve forvaltningen av nattverdelementene. Hvordan nattverden blir forvaltet og hvilken type vin og brød en bruker har vært mindre viktig enn den personlige tilegnelsen av nattverden» - - «Den ytterste konsekvensen av dette blir paradoksalt nok en svakere forpliktelse på Skriften.» - - «I verste fall kan det føre til at det ikke er nattverd vi feirer i det hele tatt, men noe som bare ligner på det.».  

 

Potetmel-praksisen i Dnk hadde lenge ført til at jeg ble i tvil om jeg fikk Jesu legeme i nattverden. Disse ordene ut fra Frikirken gjorde tvilen ennå sterkere. Sammen med mange teologiske årsaker til et kritisk syn på utviklingen i Dnk, ble dette nattverdspørsmålet foranledningen til at jeg meldte meg ut av Dnk. 

Når det gjelder vektleggingen av hvete i oblatene, er jeg ikke enig med dem som hevder at det må være hvete. Hveten kan sies å ha en viss symbolsk betydning ut fra Joh. 12,24 om Jesus som hvetekornet. Dessuten spiller både tradisjon og økumenikk en rolle. Om oblatene må inneholde hvete, synes jeg kan sammenlignes med spørsmålet om det skal være syret eller usyret brød. Kornslaget er ikke det viktigste, men at oblatene er bakt av brødmel og ikke potetmel. 

 

Det synes som man sentralt i Dnk mener at det er nødvendig er å bruke potetmel-oblater av hensyn til dem som ikke tåler gluten.  Men som vist ovenfor, er det ikke tilfellet. Alternativet er ikke glutenholdig eller glutenfri nattverd, men om man i Dnk er villig til å betale litt mer for den oblattypen som forener kravet om hvetemel og hensynet til dem som lider av cøliaki. 

 

Kr. Edvard Skaar