Built on the Rock

02.05.2023
Boe Johannes Hermansen
Arrangement Ungdom Luthersk tro Lutherske kirkesamfunn Luthersk teologi Gudstjeneste Undervisning

Kunngjøring

Corpus Christi 2023

Ungdomskonferansen Corpus Christi blir i år avholdt i Latvia 24.-28.07.

Se program her: 

https://www.corpuschristi.eu/conference-2023/