Bygstad gjenvalgt i FBB

07.09.2022
Boe Johannes Hermansen
For Bibel og Bekjennelse FBBs arrangementer FBB FBB formann Generalforsamling

Kunngjøring

Jan Bygstad ble gjenvalgt til formann i FBB. Foto: Boe Johannes Hermansen.

Prest dr.h.c. Jan Bygstad, Bergen ble gjenvalgt til formann i For Bibel og Bekjennelse (FBB) under generalforsamlingen 6. september.

Styremedlem, prest Mikael P.V. Bruun, Kristiansand, ble gjenvalgt for en ny treårsperiode. Nytt styremedlem etter kontorfullmektig Marie Lyngmo Unsgaard, Oslo, ble bratsjist/pensjonist i Oslofilarmonien Inger Slåttebrekk Orestad, Oppegård.

Gjenstående styremedlemmer er: prest Erik A.H. Okkels, Nordkjosbotn, prest/forsker Ole Fredrik Kullerud, Halden og lektor Richard Skollevoll, Nordkjosbotn.

Sokneprest Benjamin Anda, Giske og Vigra og lektor Tage Emil Good, Undheim ble valgt til varamedlemmer.

Sekretær/daglig leder på det 45. året er prest/skribent Boe Johannes Hermansen, Råde. Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent under generalforsamlingen.

Årets generalforsamling ble for tredje gang i foreningens 103-årige historie, holdt på nett.