Bygstad gjenvalgt til formann i FBB

27.08.2021
Boe Johannes Hermansen
FBB FBBs arrangementer FBB formann Generalforsamling Årsmelding

Kunngjøring

Jan Bygstad ble gjenvalgt til formann i FBB. Foto: Boe Johannes Hermansen.

Prest dr.h.c. Jan Bygstad, Sotra ble gjenvalgt til formann i For Bibel og Bekjennelse (FBB). Styremedlem, prest Erik A.H. Okkels, Nordkjosbotn, ble gjenvalgt for en ny treårsperiode. Nytt styremedlem etter pastor/rektor Alf Danbolt, Tomter - som gikk ut av styret etter mange år og som nå ikke ønsket gjenvalg - ble lektor Richard Skollevoll, Nordkjosbotn. Gjenstående styremedlemmer er: sokneprest Mikael P.V. Bruun, Sogndal, kontorfullmektig Marie Lyngmo Unsgaard, Oslo og prest/forsker Ole Fredrik Kullerud, Halden. Professor Solveig M. Reindal, Askøy og stud. theol/lærer Sondre Frøyland Svenseid, Sandnes ble valgt til varamedlemmer. Daglig leder på det 44. året er prest/skribent Boe Johannes Hermansen, Råde. Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent under generalforsamlingen. Årets generalforsamling ble for andre gang i foreningens 102-årige historie, holdt på nett.

Årsmeldingen for perioden 2020-2021- se dokumentet docx til venstre.