Concordia Ecclesiae. En undersøkelse av spenning og sammenheng i Philipp Melanchthons teologi og innsats for kirkelig enhet, særlig i 1527-1530

27.05.2014
Ragnar Andersen
Kirkehistorie Luthersk teologi

Filip Melanchton. Ukjent opphavsperson [offentlig eiendom], Leipzig 1854, via Wikimedia Commons.

 

Høsten 2011 forsvarte Ragnar Andersen avhandlingen Concordia Ecclesiae. En undersøkelse av spenning og sammenheng i Philipp Melanchthons teologi og innsats for kirkelig enhet, særlig i 1527 - 1530, for doktorgraden ved Menighetsfakultetet.