Dåpen i de lutherske bekjennelser

14.10.2019
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt Dåp

Nord-europeisk Luther-akademi holdt sin årlige konferanse i Misjonssalen i Oslo 09.-10. oktober.

Temaet var dåpen og dens bruk. Ett av foredragene ble holdt at prof. dr. theol Knut Alfsvåg: Dåpen i de lutherske bekjennelser. Foredraget følger her, sammen med flere bilder fra konferansen.