Dåpsfornyelsen - mål og virklelighet

Asle Dingstad holdt denne talen 4. september 1988.

...1988-04-09 Dapsfornyelsen - mal og virkelighet - Asle dingstad...