Dåpsforståelsen i folkekirken

18.01.2020
Boe Johannes Hermansen

Les artikkelen av Knut Alfsvåg om dåpsforståelsen i den folkekirkelige dåpsformidlingen.

Knut Alfsvåg