Darwinian Racism

18.05.2022
Knut Alfsvåg
Bokomtale Darwinisme Darwin Sosialisme Nazisme 2. verdenskrig Rasisme Europa

Bokanmeldelse

Richard Weikart, Darwinian Racism: How Darwinism influenced Hitler, Nazism, and White Nationalism.

Richard Weikart, Darwinian Racism: How Darwinism influenced Hitler, Nazism, and White Nationalism. Seattle: Discovery Institute Press, 2022. 187 sider.

I sitt første kapittel forteller denne boken hvordan Darwin var påvirket av rasistisk tenkning. Spørsmålet om menneskets avstamming er noe Darwin ikke behandler i Origin of Species, men i 1871 offentliggjorde han The Descent of Man, som anvender evolusjonsbiologiske prinsipper på forståelsen av menneskets utvikling. Det leder til en eurosentrisk historieforståelse som vi i dag vil betrakte som rasistisk: Vestens hvite mennesker har havnet i en maktposisjon de har full rett til å ha. Dette er i seg selv lite oppsiktsvekkende. Darwin var et barn av sin tid, og opplysningstidens og det 19. århundrets vestlige intellektuelle tenkte slik. Vi befinner oss i kolonialismens glansperiode.

I resten av boken dokumenterer forfatteren i detalj hvordan denne «makt er rett»-tenkningen ble adoptert av Hitler og nazismen. Hitler selv fulgte Darwin på dette punkt. Nazistenes skoler og nazistisk vitenskap var preget av rasistisk evolusjonsteori, og den lå til grunn for nazismens eugenikk- og euthanasi-programmer. De livsudugelige hadde ingen livsrett. Forfatteren peker også på darwinistiske trekk i nynazismen og i vår tids hvite nasjonalisme.

Dette er ikke nytt. At Darwin har ett og annet å svare for i forhold til vår tids forståelse av alle menneskers likeverd, er vel kjent, og det samme gjelder nazistenes bruk av det de oppfattet som en vitenskapelig begrunnet sosialdarwinisme. Det denne boken gjør, er at å stille disse tingene sammen med stor og veldokumentert grundighet, slik at sammenhengene blir svært tydelige.

Men det er også en del ting denne boken ikke gjør. Den drøfter ikke nazismens ideologiske bakgrunn på generelt grunnlag, men nøyer seg med å peke på fellestrekk med rasistisk forstått evolusjonsteori. Den påstår ikke at det går noen rett linje fra Darwin til Hitler. Det er stor forskjell på naturforskeren Darwin og verdenserobreren Hitler, og nazismen har også mange andre årsaker enn sosialdarwinistisk raseteori. Discovery Institute, som har publisert boken, assosieres vanligvis med forsvar for Intelligent Design, men også det er en problemstilling som den boken ikke drøfter.

Nazisme er et prinsipielt forsvar for den sterkestes rett, og er slik sett nødvendigvis knyttet til en form for sosialdarwinisme. Gjelder det samme også den andre veien? Leder evolusjonsbiologi nødvendigvis til rasisme og sosialdarwinisme? Vår tids toneangivende evolusjonsbiologer benekter det, og det er interessant i seg selv; man kan altså godt være både evolusjonsbiolog og hevde prinsippet om alle menneskers likeverd. Men de gjør det gjerne ved å gjemme bort Darwins rasisme heller enn å konfrontere den. Selv har jeg nettopp publisert en artikkel hvor jeg kritiserer evolusjonsbiologien (og noen av dens kritikere) for å være for sterkt bundet til det 19. århundres materialistiske og mekanistiske virkelighetsforståelse. Kanskje det burde være rom å for å diskutere om den også er for sterkt knyttet til det 19. århundres rasisme? Heller ikke dette er blant de spørsmål denne boken tar opp. Men den gir noen viktige momenter til diskusjonen.

16.5.2022

Knut Alfsvåg