De ortodokse: Et blik på den østlige kristendom

21.09.2022
Knut Alfsvåg
Bokomtale Ortodoks Russland Historie Teologihistorie Teologi

Bokanmeldelse

Fra Uspenskij-katedralen i Kreml i Moskva

Christian Gottlieb, De ortodokse: Et blik på den østlige kristendom. Teologisk Folkebibliotek. København: Forlaget Vandkunsten, 2022. 171 sider.

Teologisk Folkebibliotek er en serie med populære framstillinger av teologiske temaer utarbeidet i samarbeid med Teologisk fakultet ved Københavns Universitet. Denne boken tar for seg den ortodokse kirke og er skrevet av Christian Gottlieb, som er tilknyttet fakultetets avdeling for kirkehistorie. Han tilhører selv den danske folkekirke, så det er et utenfra-blikk vi her får. Men han har arbeidet mye med temaet, særlig den russiske ortodoksi, så det er en kyndig veiledning vi får i denne lille boken.

Forfatteren gir først en oversikt over hvor de ortodokse i dag befinner seg. Dernest gir han et overblikk over historien og over kirkens liv. Begge deler gjøres med særlig vekt på den russiske kirkes nyere historie, ettersom det er der flertallet av ortodokse befinner seg. Forfatteren har et klart blikk både for ortodoks selvforståelse og for den ortodokse kirkes særpreg sett med vestlige øyne, og gir saklige og velbegrunnede framstillinger. Slik forfatteren ser det, ligger kjernen i den ortodokse kirkes tro og gudstjeneste i formidlingen og feiringen av Guds livsforandlende nærvær midt iblant oss. Dette styrer utformingen av liturgien og kirkerommet, som er de bærende elementer i den ortodokse kirkens liv.

En styrke ved boken er at den legger stor vekt på de drastiske endringer for den ortodokse kirke som fulgte av jernteppets fall. Det øker også bokens verdi at den reflekterer de utfordringer for den ortodokse verden som Russlands krig i Ukraina representerer. Dette er en krig mellom de to land som har flest ortodokse kristne, og er en åpenbar utfordring for det ortodokse fellesskapet. Samtidig får forfatteren også godt fram at ortodoks kristendom etter sitt vesen er noe annet og mer enn de nasjonalkirkelige og nasjonalistiske konflikter denne kirken lenge har slitt med. Konfliktene i den ortodokse verden dreier seg mer om hvem som skal styre enn hva en skal tro. På dette siste punktet – og en lutheraner vil gjerne mene at det er det som er viktige – er det stor grad av fellesskap blant de ortodokse.

Boken går ikke i særlig grad inn på aktuell økumenisk dialog, og er lite opptatt av forholdet mellom den lutherske og den ortodokse kirke. Dette er et interessant tema med både historiske og aktuelle aspekter. Men den som er interessert i dette, må lete andre steder enn i denne boken.

Boken har ikke noe noteapparat, men avsluttes med en kommentert litteraturliste med bøker på engelsk og dansk. Boken er derfor også et godt sted å begynne for den som ønsker å arbeid mer med temaet.

Stavanger 20.9.2022

Knut Alfsvåg