De siste tider og ting (Matt 24 og Åp 6)

13.04.2013
Jan Bygstad
Eskatologi Bibeltime Johannes åpenbaring

Jan Bygstad holdt denne bibeltimen 08.03.2013. Sted: Missingmyra bedehus.

...Jan Bygstad - De siste tider og ting...