Den norske kirkes ordinasjonspraksis

29.10.2021
For Bibel og Bekjennelse
For Bibel og Bekjennelse FBB formann FBB Ordinasjon Ordinasjon av kvinner Kjønn Kjønnsnøytral ekteskapslov Læreforskjeller Læretradisjon Læreforpliktelse Lære Samarbeid Teologi Apostolisk Bekjennelse

Uttalelse fra sentralstyret

For Bibel og Bekjennelse (FBB)

Det siste året har brakt med seg skjerpet motstand i Den norske kirke mot kirkens klassiske lære om at presteembetet er forbeholdt menn. Vi opplever nå biskopenes forsikring om å avstå fra å ordinere kandidater som ikke vil samvirke liturgisk med ordinerte kvinner, fjerning av prester med kirkens gamle syn fra vikartjenester og nå til sist krav om oppsigelse av slike, eventuelt gjennom rettsveien. Fredag 22. oktober i år bekreftet bispemøtet at den anser praktisert motstand mot kvinnelige prester som ulovlig blant prester i tjeneste.

Viktige holdepunkter er etter FBBs (For Bibel og Bekjennelses) syn: Det har for det første ikke kommet fram noe i teologisk forskning som tilsier at det klassiske synet på forholdet mellom kirkens embete og kjønn er feil.

For det andre: Innvendinger om at man ved kirkens gamle syn på kvinnelige prester sperrer for evangeliet, vil innen kort tid slå tilbake på dem som hevder dette, etter som det tradisjonelle synet på homofilt samliv etter samme logikk skaper motstand mot kristendommen. Slik kan man fortsette og ut fra denne tankegangen demontere hele kirkens lære.

For det tredje er det helt naturlig at en kirke som generelt beveger seg bort fra apostolisk kristen tro, slik Den norske kirke i våre dager gjør, ikke tåler å møte den opprinnelige ordinasjonspraksisen, fastholdt i Den norske kirke til nylig, og fremdeles i det meste av kristenheten. Det er påfallende at Den norske kirke samtidig tolererer og til dels fremmer u-apostolisk lære på flere områder, slik som i samlivsetikken og om utgangen på dette liv. Kirkens gamle syn på kvinnelige prester representerer kort sagt et anstøt for en kirke på vei bort fra Guds lov og evangelium.

Vi oppmuntrer til å unngå kompromisser i dette spørsmålet og vil gi ytterligere konkrete råd for hvordan de som vil stå fast ved apostolisk kristendom, kan forholde seg.

Sentralstyret i For Bibel og Bekjennelse (FBB)