Den rene lære i 1530 og 2016: Hva sier den lutherske bekjennelse?

01.05.2016
Knut Alfsvåg
Vranglære Bekjennelse Luthersk teologi

Foredrag av Knut Alfsvåg i Råde 26. april 2016

Knut Alfsvåg

Foredraget kan lastes ned fra lenken i venstre margen (PDF).