Den røde tråd i Johannes åpenbaring

09.04.2013
Sverre Bø
Bibeltime Eskatologi Johannes åpenbaring

Denne bibeltimen ble holdt lørdag 6. april 2013 på Fjellheim Bibelskole i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...Sverre Bo - Den rode trad i Johannes apenbaring...