Den unge Zinzendorfs tanker om en apostolisk menighet

07.08.2020
Kåre Svebak
Kirkehistorie Menighet Bibelkritikk Nyevangelisme Brødremenigheten Kirke- og historiesyn Leiv Aalen Zinzendorf

Leiv Aalens avhandling fra 1952 i forkortet og forenklet utgave med sammenfatning.

Avhandlingen kan lastes ned fra lenken i margen.