Det enestående liv

10.01.2019
Bjørn Helge Sandvei
Bokanmeldelser Homofili Seksualitet Samliv Kjærlighet Motkultur Singel Avholdenhet Sølibat

Den danske teologen Peter Edlef Nissen har skrevet et hefte på 59 sider om muligheten for å leve i seksuell avholdenhet.

Forsiden til "Det enestående liv"

Han vil gi hjelp til de som lever ugift, både heteroseksuelle og homoseksuelle. De kristne i vår tid trenger å gjenfinne «den bibelske forståelse av sølibatets evangelium». Han bruker dette uttrykket fordi sølibat i vår tid blir betraktet som noe trist og livsfornektende, det minste onde hvis man ikke har andre muligheter.

Heftet er delt i to, en del med refleksjon omkring sølibatet som fenomen og en mer konkret del som vil gi veiledning for kristne i vår tid til å leve i seksuell avholdenhet.

I den første delen viser han blant annet til den katolske presten og forfatteren Henri Neuwen, som skriver at livet i sølibat er «å gi Gud et fornemt rom, som ellers ville være tiltenkt en annen, nemlig rommet for intimitet.» Han viser til at Jesus levde i sølibat og slår fast at det i sølibatet er en mulighet for et intimt liv med Gud som den ikke-sølibatære går glipp av.

I den mer konkrete delen peker forfatteren på at et liv uten Guds nærvær vil gjøre sølibatet vanskelig. I den danske kristne menighetskultur er det en inngrodd oppfatning at det permanente singelliv er en feil og et problem. Denne tankegangen vil han ta et oppgjør med. Han viser til at det finnes en rekke gode kristne fellesskapsformer. Det sunne og helstøpte sølibat representerer en motkultur til vår tids tenkning omkring sex og samliv, og det er et vitnebyrd om at Gud er kjærlighet. Med henvisning til 1 Joh 2,5-6 fremholder han at det sølibatære liv er et evangelium. Det er et stort vitnesbyrd om Guds kjærlighet overfor en verden som har fart vill i forståelsen av hva sann kjærlighet er.

Forfatteren forteller at han har levd i sølibat i 38 år, men har de siste fire vært gift med Bodil.

Han ønsker å gi en positiv fremstilling av sølibatet, uten for mye abstrakt teori. Jeg opplever nok likevel at hans arbeid med katolsk sølibatsteologi og hans mange år i Storbritannia påvirker heftets muligheter for å kommunisere forståelig for et skandinavisk (norsk) protestantisk publikum.