Det er ingen forskjell - fra Romerbrevet

27.05.2010
Øyvind Samnøy
(Ressurser) Bibeltime Synd Straff Romerbrevet

Fra bibelhelg i Tromsø, i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...Det er ingen forskjell - fra Romerbrevet...