Det godes problem

09.06.2018
Terje O.B.Olsson
Aktuell kommentar Gud

Ingen kjenner savnet av godhet bedre enn den som lever i ondskapens kalde skyggelandskap.

Terje Olsson

GODE MENNESKER?

Vi ønsker å være gode mennesker. Men slett ikke alle gjør det. Motstand mot, og fravær av det gode, er et kjent problem.

Men hva er godhet? Hvem er god? Hvordan er vi, når vi er gode? Hvorfor er vi gode mot andre? Er det ekte og ærlig godhet, alt det som i farten kan se ut som godhet?

”Det godes problem” er sammensatt. Det er ikke uten videre slik at det er ”den gode tanken som teller”. Det er ikke uten videre de store og små filosofene som redder verden. De har aldri gjort det, og kommer aldri til å gjøre det. Det er heller de gode menneskene som kan redde verden, det av verden som i det hele tatt kan reddes.

Hvis det er slik at ”mennesket er godt på bunnen”, slik mange har for vane å påstå, hvorfor er de ikke alle sammen så gode at vi andre kan merke det?  Det er slett ikke uvanlig at vi tenker på egen fordel og egen gevinst. Hva har jeg igjen for dette, spør vi. Er dette lurt, tenker vi. Har andre lagt merke til min positive innsats nå, tenker vi. Sånn sett kan vi si at ”det godes problem” er at det gode møter så stor motstand i oss selv og hos våre medmennesker at det stopper opp av seg selv. Men selv der hvor det gode i oss vil både ut og frem, der kan våre venner av sjalusi, skape motstand nok til å hindre godhetens utfoldelse.

HVA ER GODHET?

Godhet, hva er det?

 • Godhet er det motsatte av hevn.

 • Godhet er det motsatte av hat.

 • Godhet er det motsatte av revansje.

 • Godhet er det motsatte av misunnelse.

 • Godhet er det motsatte av løgn.

 • Godhet er det motsatte av usannheter.

 • Godhet er det motsatte av mobbing.

 • Godhet er det motsatte av fusk og fanteri.

 • Godhet er det motsatte av å skade andre.

 • Godhet er det motsatte av ondskap.

 • Godhet er det motsatte av bedrageri.

 • Godhet er det motsatte av uvennlighet.

 • Godhet er det motsatte av å være slem.

 • Godhet er det motsatte av utroskap.

GODHETENS EGENSKAPER

Selv om ingen blant oss er bare ekte gode mennesker, så er det noen som omgir seg med mer ekte godhet enn andre.

 • Ekte godhet skaper glede.

 • Ekte godhet skaper takknemlighet.

 • Ekte godhet skaper positive forhold mellom mennesker.

 • Ekte godhet skaper håp.

 • Ekte godhet skaper tillit.

 • Ekte godhet skaper frimodighet.

 • Ekte godhet skaper fred.

 • Ekte godhet reduserer spenning og letter trykket i skadete forhold.

 • Ekte godhet fremelsker kreativitet hos den som har slike evner.

HVORFOR GODHET?

Hvorfor er vi gode mot hverandre? Godhet er ikke en bytteartikkel eller en handelsvare. Godhet er et uttrykk for vår velvilje uten baktanker. Godhet er vårt ønske om, og vilje til, at andre mennesker skal få det bedre i livene sine.

FRIMODIG GODHET

Men det er flere sider av saken som er både riktige og viktige. Det er blant annet dette at vår godhet ikke tar fra oss retten til å ha meninger, meninger som vi våger å hevde med frimodighet. Vår godhet krever ikke at vi er enige med alle og enhver i hva som helst. Er vi saklig uenig kan vi godt si fra om det. Godhet nekter oss ikke å påtale urett og løgn, mobbing og trakassering. Godhet fratar oss heller ikke retten til å stå fast på vår overbevisning når den kan begrunnes og forklares. Men krangling eller motsigelser som bare er følelsesmessig begrunnet, vil bare fungerer som det motsatte av godhet. Godhet tar ikke fra meg retten til å ta avstand fra falske rykter, løse påstander og destruktive innspill. Men måten jeg gjør det på, er viktig.

EN GOD FREMTID?

Godhet bygger opp. Ondskap bryter ned. Dette gjelder for hvert enkelt menneske, for familiene og for hele samfunnet. Alle med lederansvar i samfunnet bør arbeide for å sette inn avgrensende tiltak mot ondskap.

Hvordan blir vi ”gode”, eller i hvert fall litt ”bedre” enn det vi er? Jeg tror at veien å gå er og fokusere på ”godhet”. Vi må bruke tid og oppmerksomhet på å ta inn over oss hva ”godhet” virkelig er. Vi må dvele ved godheten. Tenke på godheten. Snakke om godheten. Og når noen spør om det finnes et annet ord som innholdsmessig dekker ordet ”godhet”, svarer jeg: ”kjærlighet”.                        

«Gud er kjærlighet». 1 Joh.4,8. Og, som Jesus sa: «ingen er god uten èn,- det er Gud!» Mark.10,18.