Det gryr av dag

07.02.2020
Torgeir Flateby
Bokanmeldelser Israel Jødemisjon Tusenårsrike Profeti Endetid

Mange viktige temaer om Israel tas opp i denne boka. I en tid med angrep på bibelske sannheter og på Det gamle Testamente er det prisverdig at Kjell Furnes legger fram dette som nærmest er hans skriftlige testamente slik han framstiller det i forordet og i en sang/salme til slutt.

Det gryr av dag. Guds paktsfolk – Israel og Guds menighet

Det er nok sider ved boka hvor jeg ikke har tro for hans tilrettelegging, men la oss peke på noen av de viktige positive sidene hvor han også har viktige korreksjoner til en del teologi og politikk inn i vår tid.

GT regnes med i han syn på åpenbaringen. Han har tillit til og forutsetter en hel Bibel, har med Israel, Israelsfolket og Israels historie som del av Guds åpenbaring som vi trenger og som er nødvendig. Troens jødiske røtter hører med også i vår tid. Uten dem forstår vi ikke Jesus og apostlene. Her er et helt annet tillitsfullt syn på GT enn den kritiske Mogens Mullers bok: Kirken, Teologien og Det Gamle Testamente, omtalt her på FBBs nettside 5/12-19.

Erstatningsteologien avvises. Den kristne menighet har ikke helt overtatt Israels rolle i den kristne tro. Han argumenterer for at Guds paktsfolk Israel fortsatt er en størrelse i Guds frelsesplan sammen med Guds menighet.   

Antisemittismen som er en folkesykdom i våre europeiske land og også i Norge, blir grundig imøtegått. Den er en skamplett på oss, men alvorligst er den for jødene, som den går ut over på liv og død.

Jeg legger også merke til og er glad for at han riktignok helt kort, men klart nok også forsvarer jødemisjon som har trange kår i en del kristne sammenhenger i vår tid. 

Jeg setter også pris på mye av det han skriver om landområdet Israel og staten Israel som mange i dag er ute etter. Jødefolket ble adspredt, men samles inn i deres eget land.

Når det gjelder utlegningene om hendelser i de siste tider, er jeg nok både spørrende og synes det er vanskelig å være med på en del av hans konklusjoner. Det blir for mye endetidsmosaikk hvor han setter sammen ulike bibelord fra GT og NT som ikke nødvendigvis hører sammen. Det har for mye karakter av spekulasjon som jeg ikke finner meg hjemme i. Jeg tenker på f.eks. det som skrives om profetår og åruker og bruk av det til å beregne tider, tusenårsrikets plass og Israelsfolkets oppgaver i det riket.  Videre henvises Jesus som konge mest til det fremtidige hvor han skal fremstå som Konge. Men Jesus er også etter evangeliene kongen i Guds rike og himlenes rike som han kom med. Dette riket som vi kristne og troende jøder er en del av, eksisterer allerede her og Jesus skal være vår konge allerede her. Vi må underlegge oss ham alt her.   

Når dette er sagt, peker Furnes på mange viktige tegn i endetiden, ut fra Bibelen og inn i vår tid. Disse må vi være klar over for å holde oss våkne. Også antikrist og antikrists ånd skal vi ta med oss som advarsler. Så gir disse tegn og varsler håp om det som ligger foran, nemlig en ny himmel og en ny jord.

 

Kjell Furnes
Det gryr av dag. Guds paktsfolk – Israel og Guds menighet
Sambåndet/Lunde Forlag 2019