Det guddommelige nærvær – en innføring i kristen teologi

19.10.2021
Boe Johannes Hermansen
Ny bok Teologistudium Selvforståelse Metodespørsmål Kunnskap Vitenskapsteori Åpenbaring Teologi Kilder Naturvitenskap Gudsforståelse

Boken er nå også kommet ut på engelsk.

Det guddommelige nærvær – en innføring i kristen teologi

Kort om boken:

Denne boken gir en innføring i forståelsen av teologi som fag. Karakteristisk for faget er at det hører hjemme to steder på en gang, både i en akademisk og en kirkelig sammenheng. Framstillingen i denne boken prøver å ta denne dobbelte tilhørigheten på alvor og la de to ulike kontekstene belyse hverandre.

Det gjør den ved først å drøfte teologiens selvforståelse i lys av aktuell vitenskapteoretisk debatt. Så drøftes de metodiske konsekvensene av troen på Gud som Skaper og av inkarnasjonen, som ifølge den kristne tro er den viktigste gudsåpenbaringen. Første del av boken avsluttes med en drøftelse av hvilke konsekvenser dette utgangspunktet har for teologens og den troendes egen selvforståelse.

Andre del av boken tar for seg de fire ulike kilder til teologisk kunnskap, og drøfter deres stilling og forhold til hverandre De fire kildene er Bibelen, kirkens historie, erfaringen og fornuften. Framstillingen berører derfor bibelsynsdebatten, forståelsen av kirkens enhet, hvor vi finner Gud i dag, og forholdet mellom teologi og naturvitenskap.

Bokens innholdsfortegnelse:

 1. Innhold og metode i teologisk arbeid

Del en: Teologisk vitenskapsteori

 1. Er teologi vitenskap?

  1. Viten, sannhet og begrunnelse
  2. Teologisk kunnskap

 2. Hva betyr det at verden er skapt?

  1. Guds uforståelighet
  2. Modernitetens teologi og dens kritikere

 3. Hva vil det si at Gud har åpenbart seg?

  1. Profeti og inkarnasjon
  2. Kristologiens betydning for virkelighetsforståelsen

 4. Hvordan blir man teolog?

  1. Tenkning, selvforståelse og spiritualitet
  2. Utvelgelseslæren som teologisk metodeproblem
  3. Etterfølgelse og disippelgjøring under moderniteten og postmoderniteten
  4. Åpenbaringen som levende vann og teoretisk kunnskap

Del to: Kilder til teologisk kunnskap

 1. Bibelen som kilde og norm for kristen teologi.

  1. Bibelens to deler
  2. Skriftens klarhet og den historiske bibelforskning
  3. Bibelens betydning etter moderniteten

 2. Kirkens historie og kirkens enhet

  1. Kirkens katolisitet
  2. Læremangfoldet og den økumeniske bevegelse

 3. Den religiøse erfaring

  1. Nærvær og anfektelse
  2. Helbredelse og frigjøring

 4. Fornuften som kilde til teologisk erkjennelse

  1. Bevis for Guds eksistens?
  2. Teologi og naturvitenskap

 5. Mål og midler for teologisk arbeid
 6. Litteratur til videre studium

Boken er skrevet som en innføringsbok for teologistudenter, men kan leses av alle med interesse for temaet.

Forfatteren er professor i systematisk teologi ved VID vitenskapelig høyskole (tidligere Misjonshøyskolen) i Stavanger.

Boken er tilgjengelig for gratis nedlastning i pdf-format fra https://knutalfsvag.academia.edu/research. Som ebok (epub og Kindle-format) kan den dessuten lastes ned fra http://alfsvag.com/.

Boken er nå også kommet ut på engelsk: https://wipfandstock.com/9781666701432/divine-presence/

Boken kan også kjøpes herfra: https://www.amazon.com/Divine-Presence-Introduction-Christian-Theology/dp/1666701416/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Divine+presence&qid=1634563631&sr=8-1 (Kindle og papir).

Samtidig er den norske utgaven kommet ut i en revidert versjon. Filer til nedlasting av den norske utgaven og mer info om den engelske fins her: www.alfsvag.com.

Synspunkter på boken og forslag til forbedringer for en eventuelt senere utgave kan sendes til forfatteren på knut.alfsvag@vid.no.