Det som var umulig for loven - fra Romerbrevet

27.05.2010
Øyvind Samnøy
(Ressurser) Bibeltime Romerbrevet Loven

Fra bibelhelg i Tromsø, i regi av FBB Nord-Hålogaland

...Det som var umulig for loven - fra Romerbrevet...