Det store mysteriet

05.01.2024
Knut Alfsvåg
Bokomtale Apologetikk Trosforsvar Undervisning Vitenskap Akademia Teologi Humanisme Menneskesyn

Bokanmeldelse

Alister McGrath, Det store mysteriet: Vitenskap, Gud og menneskets søken etter mening med livet.

Alister McGrath,

Det store mysteriet: Vitenskap, Gud og menneskets søken etter mening med livet.

Oslo: Veritas forlag,

2023.

231 s.

Denne boken er en utvidet versjon av et foredrag McGrath holdt ved Universitetet i Oxford i 2015. Den engelske originalversjonen kom i 2017.

Boken består av tre deler. Den første har overskriften «Tanker om oss selv», og drøfter det forhold at mennesker alltid søker svar på de store spørsmålene. Hva har vitenskap og hva har religion å bidra med i denne sammenheng?

Bokens andre del er den største. Her er overskriften «Tanker om livet». Et hovedpoeng her er at undrende mennesker trenger mer enn nakne fakta; vi ønsker å se de store sammenhenger. Da er det viktig å bevare undringen og ikke la seg avspise med svar som i realiteten bare er perspektivforkortninger.

Del tre har overskriften «Tanker om framtiden». En sentral problemstilling her er syndsforståelsen, og hvorfor begrepet «synd» er nødvendig. Her vil den sekulære humanisme ofte komme til kort, fordi den har et optimistisk menneskesyn det ikke er dekning for.

McGrath er en produktiv forfatter, og den som kjenner deler av hans forfatterskap fra før, vil ikke bli overrasket over noe i denne boken. Han skriver lettfattelig og med stor oversikt om viktige og til dels kompliserte problemstillinger. Hans bakgrunn som ateistisk naturforsker gjør at han også har gode forutsetninger for å skrive meningsfylt om apologetiske temaer, og han gjør det uten forlegenhet overfor de sentrale elementer i klassisk kristen tro. Ulempen er at han ofte lar det bli med antydninger og går videre til neste tema uten å gå i dybden. Han refererer ofte og gjerne til andre forfattere, men det blir til dels kort og overfladisk der en kunne ha ønsket seg noe mer nærkamp med problemene. Denne boken vil derfor etter min oppfatning fungere best som en første innføring i temaet.

4.1.2024

Knut Alfsvåg