“Det vil alltid forbli én hellig kirke”: Den første og den andre Martin om Skriftens og tradisjonens betydning

16.10.2013
Knut Alfsvåg
Bibelen Tradisjon

Denne foredraget ble holdt på et seminar i Bergen 11. oktober 2013.