Digitale foredrag 2021/22

11.04.2022
Boe Johannes Hermansen
Confessio Augustana Luthersk tro Luthersk tro og bekjennelse Luthersk teologi Foredrag Historie Gudsbegrep Gudsåpenbaring Gudsforståelse Treenighet Kristologi Katekisme Menneskesyn Frelsesforståelse Kirke Sakramentene Bønn Dåp Etikk Eskatologi

FBB seminar og opptak

Confessio Augustana (Den augsburgske bekjennelse)

Seks digitale foredragskvelder med tema fra Confessio Augustana

 

torsdager kl. 19.30-21.15

02.09.2021 - 1. Historisk bakgrunn og CAs fortale. – Knut Alfsvåg. Respondent Eirik-Kornelius Garnes-Lunde

Podkast    Youtube

30.09.2021 - 2. Gudsforståelse, treenighetslære og kristologi. CA 1 og 3. Katekismens første trosartikkel. – Svein Rise. Respondent Øivind Refvik

Podkast     Youtube 

28.10.2021 3. Menneskesyn og frelsesforståelse. CA 2, 4, 18 og 19. Katekismens andre trosartikkel. – Sakarias Ingolfsson. Respondent Guðbjörg Hrönn Tyrfingsdóttir.

Podkast     Youtube

20.01.2022: 4. Kirken og den kirkelige tjeneste. CA 5, 7-8, 14. Katekismens tredje trosartikkel. – Jan Bygstad. Respondent Sveinung Eriksen

Podkast      Youtube

17.02.2022: 5. Sakramentene. CA 9-13. Katekismen om bønn, dåp og nattverd. – Asger Højlund. Respondent Joachim Grün

Podkast      Youtube

31.03.2022: 6. Etikk og eskatologi. CA 6, 16-17, 20. Katekismen om budene. – Knut Alfsvåg. Respondent: Emil Simonsen

Påmelding til bojohermansen@gmail.com - som sender lenke til seminarkveldene