Digitalt seminar høsten 2023 i regi av FBB

14.11.2023
Boe Johannes Hermansen
Undervisning Bibelen Bibeltime Bibelforståelse Bibelbruk Bibelvers Bibel og bekjennelse Bibeltekster Bibellesning Bibeltillit Galaterbrevet Paulus Teologi Teologihistorie Historie Dogmatikk Kirkehistorie

Opptak

Seminarer fra Galaterbrevet

Tema: Galaterbrevets tekst relatert til teologihistoriske og/eller dogmatiske problemstillinger

Tre mandager kl. 19.30-21.30

 

Seminarkveld I: 18. september

Gal 1-2: Intet annet evangelium - forståelsen av aposteltjenesten og apostelautoriteten.

v/Knut Alfsvåg

 Youtube

Seminarkveld II: 16. oktober

Gal 2-4: Rettferdiggjørelsen og forholdet mellom lov og evangelium.

v/Jan Bygstad

Youtube  og vedlagt skriv til venstre.

Seminarkveld III: 06. november

Gal 5 og 6: Etterfølgelse og helliggjørelse. Åndens frukter.

v/Torbjörn Johansson

Youtube

 

Påmelding til FBBs daglige leder, Boe Johannes Hermansen, mail: bojohermansen@gmail.com – som sender link til seminarkveldene. De som har vært med på FBBs digitale seminar tidligere, får automatisk link tilsendt på mail.