Din underskrift trengs!

21.03.2020
Boe Johannes Hermansen
Underskriftsaksjon

12. mars 2020 besluttet Den europeiske menneskerettighetsdomstolen å frata jordmødrene deres rett til av samvittighetsgrunner å avstå fra provosert abort.

Saken, som er reist omkring to svenske jordmødre, kan få følger for mange.

Du kan være med å protestere mot denne handlingen her.

Som ELCJ for nylig har påvist i en ny rapport, er dommerne ved menneskerettighetsdomstolen ofte inhabile.

Her er litt bakgrunn om saken.

Saken ble også omtalt i Dagen 16. mars, og på BBC.