Djerv tro for vår tid

04.08.2022
Dagfinn Stærk
Bokomtale Tro og liv Trospraksis Trosforsvar Trosformidling Trospraksis Etikk Liv

Bokanmeldelse

Djerv tro i en etterkristen kultur – åndelig veiledning i tidsaktuelle spørsmål

I økende grad opplever kristne med tradisjonell, konservativ tro et press mot sin tro og verdier. Også innad i kirkene merkes en økende splittelse mellom «konservativ» og «liberal» forståelse av den kristne tro. Kristne fra ulike kirker møter derfor mange av de samme problemstillingene. Dette er noe av bakgrunnen for boken «Djerv tro i en etterkristen kultur – åndelig veiledning i tidsaktuelle spørsmål». I innledningen forklarer redaktør Sten Sørensen behovet for boka slik: «I en tid der grensesteiner blir flyttet, bør det være viktig å undersøke hva Bibelen sier om disse emnene.» Anne Christiansen følger opp med å skrive at «En disippel av Jesus følger Guds Ord, også når Guds Ord er på kollisjonskurs med trendene i tiden.» Det er dette bokens forfattere forsøker å veilede om. Resultatet har blitt vellykket, og boken kan absolutt anbefales. Men samtidig har jeg innspill som jeg tror ville ha gjort boka enda bedre og fått et enda bredere nedslagsfelt.

Med 15 ulike forfattere har innholdet naturlig nok litt varierende kvalitet, men det er hele tiden noe godt å lese og ta til seg. Mens Leif S. Jacobsen ser på samfunnsutviklingen opp mot vår tid, forsøker Peter Halltorp å analysere vår tid. Anne Christiansen skriver klassisk radikalt om å følge Jesus, Alv J. Magnus understreker viktigheten av Guds Ord og Bjørn Olav Hansen utfordrer oss til å stride i bønn.

Forfatterne er ikke redde for å gå konkret inn i aktuelle problemstillinger, slik Dag Martin Østervold gjør det om ekteskap, skilsmisse, gjengifte og samboerskap. Øyvind Gaarder Andersens kapittel om hvorfor ikke likekjønnede ekteskap, er meget grundig og nyttig å lese. Bokens lengste bidrag står Geir Stomnås for med en detaljert fremstilling om livets to utganger. Også dette er grundig og opplysende gjort. Samtidig unngår han bevisst å ta opp et så omstridt emne som når bortrykkelsen vil finne sted.

Gjennomgående forsøker forfatterne å komme med klar tale samtidig som de vektlegger det sentrale. De vil tydeligvis heller samle enn splitte konservative kristne. Dette gjelder også når Maria Torgussen Helgerud skriver om Israel. Men akkurat her satt jeg igjen med en del spørsmål jeg hadde ønsket hun hadde berørt. For selv om man har en positiv holdning til Israel og jødefolket, er mange usikre på hva dette har å si for ens syn på de politiske problemstillingene i dagens Midtøsten.

Selv om to av forfatterne er metodister, ser det ut til å være en klar overvekt av bidragsytere med en mer eller mindre pinsekarismatisk bakgrunn. Dette er ikke noe galt i seg selv. Men jeg tenker at det ville vært en fordel med en større bredde av forfattere. Emnene som tas opp, angår nemlig kristne i alle kristne kirker og organisasjoner. Det finnes for eksempel flere folk fra FBB som kunne ha skrevet gode artikler som ville fått tilslutning fra redaktørene. Også andre kirkesamfunn har skribenter som ville vært fine å få med her. Men kanskje det kommer ved neste korsvei. For det er ikke tvil om at i tiden fremover vil konservative kristne fra alle leire føle et økende behov for å stå sammen for å kunne bevare og leve ut en djerv tro.

Etter hvert kapittel er det spørsmål til samtale, og boken er godkjent av Kristelig Studieforbund. Den anbefales herved til både selvstudium og samtalegrupper.

Dagfinn Stærk

Djerv tro i en etterkristen kultur – åndelig veiledning i tidsaktuelle spørsmål

Redaktør: Sten Sørensen. Medredaktør: Leif S. Jacobsen

Hermon forlag 2022

268 sider

Kr. 299