Dørens teologi: Bind 1: Innledende del: Bibel og bekjennelse

Bind 1: Innledende del: Bibel og bekjennelse