Dørens teologi: Bind 1: Kommentarbind: En trofast kirke

01.01.2020
Kåre Svebak
Katekisme

Bind 1: Kommentarbind: En trofast kirke

Denne artikkelsamling angår første bind i katekismeforklaringen «Såkorn», nå utvidet. I disse tider da «tidenes tegn» fremtrer med tydelighet, har artikkelen om «Kristus, kirken og håpet i Åpenbringsboken fått stor aktualitet.   

Oppdatert 20. mai 2020.