Dragen og antikrist (Åp 12-13)

13.04.2013
Jan Bygstad
Bibeltime Johannes åpenbaring Eskatologi

Jan Bygstad holdt denne bibeltimen 08.03.2013. Sted: Missingmyra bedehus.

...Jan Bygstad - Dragen og antikrist...