Einar Solli til minne

07.08.2012
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt Nyhet

Einar Solli døde 23. juli, vel 88 år gammel. Dermed har FBB mistet en dyktig og profilert tidligere formann.

Fra begravelsen fra Tanum kirke i sin hjembygd Brunlanes, hvor Einar Sollis svigersønn Harald Schøien forrettet. De to nederste bildene er tatt av Einar Solli på sommerstevner i FBB. Alle foto: Boe Johannes Hermansen

Einar Solli døde 23. juli, vel 88 år gammel. Dermed har FBB mistet en dyktig og profilert tidligere formann.

Han ble født i Brunlanes 11. mai 1924. Etter artium i 1944 gikk veien til MF, hvor han tok teologisk embetseksamen og ble ordinert i 1952, til skoleungdomsprest i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS). Fire år senere ble han studentprest i samme organisasjon.

Etter en periode som lærer ved et afrikansk teologisk seminar, ble han kapellan i Meldal i 1960, før han ble kalt til generalsekretær i NKSS i 1967, en tjeneste han hadde frem til han ble ansatt som lærer ved Norsk Lærerakademi. Der var han akademilektor - med dogmatikk og kirkehistorie som fag - til han gikk av med pensjon i 1990.

Solli hadde også en rekke verv og oppgaver gjennom årene. Blant annet satt han i styret og forstanderskapet ved MF, var formann i representantskapet for NLA og styremedlem i Organisasjonenes Fellesråd.

Her vil vi spesielt nevne hans innsats for FBB, hvor han var formann i sentralstyret i årene 1973-76. I denne perioden skjedde det mye. Vi nevner bare noen stikkord: FBB-stud ble etablert, drøfting av åpning av FBB for andre enn teologer, ekumeniske spørsmål sto på dagsorden, karismatikken brøt på i norsk kirkeliv, lov om likestilling mellom kjønnene og forholdet mellom stat-kirke var aktuelle problemstilinger. I det siste spørsmålet var sentralstyret med på å utarbeide 20 viktige teser, noe som medførte at tre av biskopene sendte protestbrev til styret.

Selv om Solli overlot formannsklubben i FBB til Sverre Aalen i 1976, var han fortsatt en viktig bidragsyter og inspirator for foreningen. Han skrev artikkelen ”Jeg tror på syndenes forlatelse – noen synspunkter med tanke på forkynnelsen” i festskriftet som ble utgitt i forbindelse med foreningens 60 årsjubileum i 1979. Videre bidro han med taler, foredrag og råd. Dessuten var han en periode formann i FBB-Bjørgvin.

Han og kona Ragnhild var i mange år deltagere på FBBs sommerstevne, hvor han også var taler og tilrettelegger.

Så sent som for to år siden fikk FBB være med ved utgivelsen av et nytt opplag av hans bok: ”Tvert i mot”, som først kom i 2004, hvor første del var en oppdatert utgave av ”Derfor glipper det, Ståle!”. Denne ble også utgitt på svensk og dansk.

”Tvert i mot” - spesielt beregnet på ungdom - var på mange måter Sollis testamente. Her skriver han sjelesørgerisk om det å leve som en rettferdiggjort synder, ”simul justus et peccator”.    

Vi tar også med at Solli var en god administrator, forkynner og pedagog. Teologisk var han tydelig, og sto fast på ”de upopulære trossannheter”. Samtidig hadde han et varmt hjerte og viste stor omsorg for sine medmennesker. Dessuten var han en stor humorist og handy-mann. 

Og ikke minst var han en god familiefar. En uke før han døde hadde Ragnhild og Einar diamantbryllup og slektstreet har seks barn, 12 barnebarn og seks oldebarn. 

Solli ble begravd under stor deltagelse fra Tanum kirke i Brunlanes 31. juli, hvor hans svigersønn Harald Schøien forrettet. Mange bar frem hilsener ved det påfølgende minnesamværet.

Fra FBB vil vi også her takke for alt hva Einar Solli fikk bety for oss, og langt utover foreningen. Guds fred med hans gode minne og eksempel.

For FBB

Boe Johannes Hermansen, daglig leder