En alminnelig kirke?

03.02.2015
Kåre Svebak
Ekklesiologi

Hva er den alminnelige kirke?

Artikkelen kan lastes ned via lenken i venstre margen.