En apostolisk kirke

09.05.2022
Kåre Svebak
Tradisjonsformidling Tradisjon Luthersk tro Lutherske kirkesamfunn Luthersk teologi Confessio Augustana Bekjennelsesskrifter Bekjennelse Trosformidling Trosbekjennelse Trosopplæring Kunnskap Katekisme Apostolisk Kirke og misjon Kirkefellesskap Dåpsopplæring Dåp

Artikkel

Kåre Svebak

En apostolisk kirke - 24 teser om kirkens tradisjonsformidling

(se vedlegg)