En bok som vekker!

06.12.2020
Boe Johannes Hermansen
Bokomtale Kjønnsrevolusjon Kjønnskamp FRI Skole Mor og far Ideologi Identitet Lære

Boken «Når minoriteten tar majoriteten som gissel» - av den svenske forfatteren Olof Edsinger har nå kommet på norsk.

Når minoriteten tar majoriteten som gissel – Olof Edsinger

Den har undertittelen: «Om identitet og seksualitet i en skeiv tid». Boken utkom første gang på svensk i 2015 og er også vel kjent i Norge. Her på FBBs nettsted skrev Jon Kvalbein en grundig anmeldelse:

https://www.fbb.nu/artikkel/hoeyaktuelt-oppgjoer-med-normloes-kjoennsideologi/

Den nye utgivelsen er et samarbeid mellom Proklamedia og Stiftelsen MorFarBarn. Det første forordet i den norske utgaven er skrevet av Øivind Benestad, daglig leder i MorFarBarn. Han sier blant annet: «Bokas tittel er tankevekkende. Den henspiller på det faktum at seksuelle minoriteter bare utgjør en til tre prosent av befolkningen, men at noen få aktivister innen denne gruppen likevel er i ferd med å erobre og kapre definisjonsmakten, lovparagrafer og skolens undervisning i spørsmålene om kjønn og seksualitet, ekteskap og barn.

Et tankevekkende faktum er at foreningen FRI i Norge har ca. 3000 medlemmer. Dette utgjør ikke mer enn rundt fem prosent av skeive personer her i landet. Likevel blir foreningen behandlet av norske politikere som om den i sin agenda og budskap også representerer de 95 prosentene som ikke er medlemmer.

Edsinger skriver ut fra svensk kontekst. For oss nordmenn er dette en fordel, siden Sverige ligger noen år foran oss i de temaer som boka tar opp. Det som Edsinger beskriver, er på full fart inn i norske skoler og læreplaner, i barnehager og lærerutdannelse. Ved å lese denne boka, får vi hjelp til å forberede oss og forstå det som holder på å skje i Norge. Dessuten setter Edsinger på en klargjørende måte temaene inn i en kristen virkelighetsforståelse. Den første fasen av kjønnskampen for noen tiår siden handlet om aksept for annerledes seksualitet. Den andre fasen handlet om likestilling mellom alle typer seksualitet. Nå er vi midt inne i tredje fase. Den dreier seg om dominans og ensretting, der målet er å omskolere hele befolkningen til å godta og underkaste seg den radikale kjønnsideologien. Ved å lese «Når minoriteten tar majoriteten som gissel» vil du forstå mer av hva som skjer i samfunnet. Dessuten vil du få hjelp til ikke å leve som et gissel av en ideologi og en seksualetikk som frontkolliderer med bibelsk tro, tanke og praksis.» Boka avsluttes med å vise til hvor vi kan hente styrke og hjelp, fra apostelen Paulus: «Vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten». Kjøp og les!

Olaf Edsinger: Når minoriteten tar majoriteten som gissel. Om identitet og seksualitet i en skeiv tid. Proklamedia 2020, heftet, 124 sider

Boe Johannes Hermansen