En guldgrube for præster

01.09.2020
Flemming Baatz Kristensen
Bokanmeldelser Sjelesorg Helliggjørelse Luthersk teologi Prestetjeneste Pastoralteologi Missourisyndoden Harold Senkbeil

Hvilken bog for en præsts hjerte til gavn for menighedens liv og tro!

Harold L. Senkbeil: The Care of Souls. Cultivating a pastor’s heart. Foreword by Michael Horton

En opsummering af næsten et halvt århundrede præstearbejde givet videre i en frugtbar og brugbar form uden at den er en to do bog. 

En pastorale om at være præst skrevet i vores tid. En guldgrube for ældre og yngre præster at have i forrådet.

Forfatteren, Harold Senkbeil er født i 1945 og har stor pastoral erfaring både som præst på landet og i landsbyer, i forstæder, inde i byen og i forbindelse med missionsarbejde. Han virkede i perioden 2002-2008 som associeret professor inden for pastoralteologi og mission på Concordias teologiske seminar i Ft. Wayne. I 2008 accepterede han kaldet fra Doxology, en tjenesteorganisation inden for Missourisynoden, hvor han blev leder for åndelig omsorg og rådgivning. I 2001 blev han doktor honoris causae på Concordiaseminariet. Han har skrevet flere bøger bl.a. ”Sanctification: Christ in action” (1989), “Triumph at the Cross: Lenten Devotions for Repentance and Renewal (1989) og ”Dying to Live: the power of forgiveness” (1994). Sidstnævnte er oversat til dansk og svensk og er en fremragende omkring helliggørelsen. Ved læsning af Bo Giertz ”Stengrunden” blev han opmærksom på de særlige problemer der var i den pietistiske vækkelse og det ledte ham ind på en teologisk rejse som førte ham til først at skrive ”Sanctification” og endnu mere ”Dying to Live”. 

Han har bidraget med en række artikler i bøger og magasiner. 

www.doxology.us kan man finde en række artikler og videoer med undervisning og træning af præster.

Senkbeil er kendt som en præsternes præst, der giver kolleger teologiske ressourcer, som beriger, giver mod og personlig pastoral omsorg. I 2016, på 45 årsdagen for hans ordination, blev han ikke uden grund hædret med festskriftet ”Take Courage” som er under offentliggørelse.

”The Care of Souls” er på 282 sider og en bog om at være præst og sjælesørger. Denne bog blev i 2019, året hvor den udkom, The Gospel Coalition Book of the Year og fik tillige CT Book Awards vinderpris i år i kirke og pastoral lederskab. Den blev udgivet sammen med kollegaen, Lucas Woodfords bog ”Pastoral Leadership and Planning”.

Bogen er personlig og praktisk, født ud af et langt livs erfaring i kirkens tjeneste, med dyb indsigt i Skriften og luthersk teologi og spiritualitet med rødder tilbage til oldkirken. Bogen ånder af en sund sondring mellem retfærdiggørelsen og helliggørelsen og begge deles nødvendighed holdt sammen af nådemiddelkristendommen.

Det er en vigtig bog for præster, der kæmper med identiteten, forventningspresset, tendensen til stress og burnout og med fristelsen til at give op.

En mesterlig pastoral sjælesorgsteologi, hvor den pastorale sjælesorg ses som en syndig læges forsøg på at formidle Kristi lægedom til syndige og urolige sjæle, som ambassadører for en syndfri, guddommelig Kristus, som virkelig kan læge og det er han den eneste der kan.

Litteraturlisten er ikke lang, men henviser til de skrifter, han citerer fra i bogen.

Et vigtigt emneregister, kan bruges som en opslagsbog. Her findes en liste over de mange case studies som findes undervejs i bogen om f.eks. selvmord, omsorg for døende, pastoral identitet. Under ”pastoral care” finder man godt stof om ”care vs cure”, klassisk sjælesorg, omsorg for præsterne, præstens tagen ansvar for sit åndelige liv og sjælesorgen i forbindelse med mission. De emner han behandler mest er pastoral habitus, bøn og præstens vogtertjeneste. 

Bogen slutter med et skriftstedsregister. De steder han hyppigst citerer er Matt 11,28 og Joh 20,19-22. Det vidner om at bogen handler om Kristi sjælesorg over for det tyngede og skyldbetyngede menneske formidlet gennem den pastorale sjælesorg og skriftemålet. 

Harold L. Senkbeil: The Care of Souls. Cultivating a pastor’s heart. Foreword by Michael Horton

Lexham Press, 2019

ISBN 9781683593010

 

 

 

Flemming Baatz Kristensen. Sognepræst (kbf), Sct. Pauls kirke, Aarhus, Danmark.