En invitasjon til deg!

17.11.2023
Boe Johannes Hermansen
For Bibel og Bekjennelse FBB Penger Undervisning Tjeneste Presteutdanning Presterekruttering Prestetjeneste Teologi Teologistudium Luthersk tro Lutherske bekjennelsesbevegelser Luthersk tro og bekjennelse Luthersk teologi

Kunngjøring

Sentralstyret i FBB

FBB ønsker å være en organisasjon som leder til dypere innsikt i Bibelen og de lutherske bekjennelsesskrifter. Det handler om å eie det evige liv som Gud gir, ikke av gjerninger, men gjennom sine nådemidler. Derfor arrangerer FBB seminarer, bibeltimer, møter, publiserer bøker og hefter, jobber aktivt for å bevare et rom for konfesjonell luthersk teologi i det norske kirke- og organisasjonslivet. Men også lutherdommen presses, og FBB ser et økende behov for å øke, inspirere og hjelpe mennesker til å fordype seg i luthersk teologi.

Les mer i vedlegget til venstre.