En mand overhaler hele reformationsjubilæet

05.06.2018
Thomas Olofson
Bokanmeldelser Luthers skrifter Reformasjonsjubileet Martin Luther Bibelsyn Rettferdiggjørelse

Finn B. Andersen udgiver 33 bøger af Luther på en måned. Det er blevet til »Den store Lutherserie«.

Luther-bøker oversatt av Finn B. Andersen

I 2017 fejrede vi 500 året for reformationen, der startede med at Martin Luther satte 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. I jubilæumsåret kom der mange fine oversættelser af Luthers skrifter.

I den seneste måned er antallet af oversættelser af Luthers skrifter på det danske bogmarked mere end fordoblet. Finn B. Andersen er cand.theol. og redaktør for lutherdansk.dk. Han har oversat og udgivet »Den store Lutherserie« bestående af 33 titler af Martin Luther, en af hans ven Philipp Melanchthon samt Erik Pontoppidans forklaring af Luthers lille katekismus.

»Gennem flere år har jeg oversat og samlet tekster på lutherdansk.dk,« fortæller Finn B. Andersen og fortsætter: »På opfordring fra folk, der gerne vil have mine oversættelser som rigtig bog, har jeg taget springet og er begyndt at udgive dem via Books on Demand.«

Flere teologer er meget begejstrede for oversættelserne. »Vi er mange, der allerede kendte Finn B. Andersen som en stor Lutherkender.« siger Asger Chr. Højlund, Professor på Menighedsfakultet i Aarhus. »Men at det skulle resultere i denne kæmpeserie kom alligevel som en stor og glædelig overraskelse. Det rykker med et slag Danmark frem i forreste række, når det gælder omfanget af oversættelser af Luther.«

Flemming Kofod-Svendsen, tidligere minister, præst og forsker udtaler:

»Det er fabelagtigt. Den store Lutherserie kommer rundt om alle Luthers vigtigste tanker. Der er noget om dåb, tro, nadver, opstandelsen og mange andre emner. Finn B. Andersen magter at oversætte Luther, så det bliver et forståeligt nudansk.

Det er en imponerende præstation at han ene mand kan udgive flere oversættelser af Luther, end alle andre i jubilæumsåret 2017 tilsammen. Det er både en videnskabelig og formidlingsmæssig kraftpræstation vi er vidne til i »Den store Lutherserie«.«

En af de markante bøger i serien er »Luther-Leksikon«. Den er den første af sin type på dansk. Det er en guldgrube for alle, der vil vide hvad Luther har sagt om alle mulige emner for eksempel: anfægtelse, Bibelen, fred, gudstjeneste, meditation, ægteskab og åbenbaring.

Bogen har 520 emner og 1620 citater fra Luthers skifter. Under hvert citat er der henvisninger til Weimarudgaven og hvis muligt til en dansk oversættelse, på den måde er det nemt at slå efter og læse citaterne i sammenhæng.

Se også interview med Finn B. Andersen [nedenfor] - har du yderligere spørgsmål om Luther eller serien, er du velkommen til at kontakte Finn B. Andersen.

Se hele serien her. Bøgerne kan også ses fysisk i Bethesdas Boghandel. Vi svarer gerne på spørgsmål om serien.

 

Finn B. Andersen
Udgiver, cand.theol. og redaktør for lutherdansk.dk
finnbandersen@msn.com

Bethesdas Boghandel
Forhandler
Aarhus København
bog@bethesdas.dk
33 13 17 17

Interview med Finn B. Andersen

Finn B. Andersen er cand.theol. og redaktør for lutherdansk.dk. Han har oversat og udgivet 33 titler af Martin Luther en af hans ven Philipp Melanchthon samt Erik Pontoppidans forklaring af Luthers lille katekismus. Her fortæller han lidt om projektet, som har fået navnet »Den store Lutherserie«.

Det startede med dåben

Min interesse for Luther begyndte så småt på bibelskolerne i Hillerød og Børkop. Jeg har faktisk været begge steder i alt to år. Der har jeg haft nogle af landets bedste teologer som lærere.

Jeg kunne her fornemme en vis forskel især i dåbssynet. En forskel, som gik på tværs af skolerne og lærerne, men som kom tydeligst frem hos Indre Missions formand Vilhelm Beck og hos enkelte lærere i Luthersk Mission, især Niels Ove Vigilius. Alle disse gode mennesker påberåbte sig samtidig Luther for deres forskellige syn. – Og det var jo lidt mærkeligt. Derfor tænkte jeg, at det dog måtte være muligt at finde ud af, hvad Luther rent faktisk mente om disse ting.

Det var sådan min interesse for Luther begyndte. Den fortsatte under min uddannelse som teolog, hvor jeg netop skrev speciale om Luthers dåbssyn sammenlignet med dåbssynet i vækkelsesbevægelserne.
Som en del af »Den store Lutherserie« har jeg netop udgivet Luthers »Den hellige dåb« fra 1535. Det er hans store og sidste bog om dåben. Men der er også en vigtig prædiken i Kirkepostillen specielt om dåben og barnets tro. Her fastholder Luther, at barnet virkelig kan tro og at tro og genfødelse altid følges ad. Hvor der ingen tro er, er der heller ingen genfødelse. Og hvor et menneske atter kommer til tro, bliver det genfødt på ny, så Helligånden atter tager bolig i hjertet.

Det fortsatte med troen

Efter mit studium blev jeg imidlertid hængende hos Luther. Især på grund af den meget klare røde tråd, der gennemsyrer alt, hvad han har skrevet, nemlig retfærdiggørelsen af tro på Kristus. Denne røde tråd var han fælles om med sin gode ven Melanchthon, som samtidig havde evnen til at systematisere Luthers ofte lidt rodede ytringer i aktuelle situationer. Luther siger selv, at han er den grove vejbaner, mens Melanchthon lægger den fine vej. Det kan man se i Melanchthons »Teologiens grundbegreber« (LOCI) der også er kommet som en del af »Den store Lutherserie«.

Min interesse for Luther og Melanchthon og de andre wittenbergske teologer blev ved med at vokse. Blandt andet fordi man her også finder en helt enestående historisk situation, hvor hele teologien og kirkens praktiske udformning på én gang og helt fra ny, udformes i overensstemmelse med trosartiklen om retfærdiggørelse af tro og med Bibelen som eneste rettesnor.

Så kom nettet

Mit projekt med at oversætte Luther udspringer egentlig fra mit studium, hvor jeg selv benyttede mig at oversættelser til at læse Luthers skrifter som jo både indeholder tyske og latinske tekster.

Alle disse forskellige oversættelser, som også findes rundt omkring på nettet, begyndte jeg at systematisere for at få et overblik over, hvad der fandtes. En del af disse oversættelser var lidt ældre udgaver uden for copyright ofte med krøllede bogstaver. Dem konverterede jeg til almindelig skrift og gav dem en lettere modernisering sprogligt. Samtidig blev teksterne sammenholdt med Luthers originale tekster fra Weimar-udgaven.

Det næste spring var vel så at lægge disse tekster på nettet og at samle links til alle de oversættelse, der allerede lå på nettet. Pludselig kunne jeg se, at jeg nu faktisk havde nettets største Luther-side med alle Luthers egne originale tekster og oversættelser til mange forskellige sprog. Hjemmesiden har nu ca. 15.000 besøgende hver måned med en halv million hits og besøgende fra 170 lande.

Jeg bliver tit kontaktet og langt de fleste henvendelser drejer sig om en bestemt Luthertekst, om den findes oversat til dansk eller norsk eller engelsk. I nævnte rækkefølge. Og få gange om en latinsk tekst er oversat til tysk. Ellers er der også en del spørgsmål om bestemte emner, som kan komme vidt omkring, men vel især aktuelle emner.

Der er også sommetider skoleelever, der skal skrive om et bestemt emne og som gerne vil have hjælp til at skrive opgaven – så jeg nærmest skal skrive for dem og læse for dem. Da må jeg henvise til, at min Lutherhjælp er en hjælp til at læse Luther på lettest måde, men ikke en hjælp til at slippe for at læse Luther.

Det sluttede med 35 bøger

På opfordring fra folk, der gerne vil have mine oversættelser også som rigtig bog, har jeg så taget springet og er begyndt at udgive dem på den lette måde (Books on demand), som ikke kræver et stort oplag og mange penge. Bøgerne bliver tryk efter som de bestilles og sendes i løbet af en uges tid til rimelige priser.
Bethesdas Boghandel har så været så vågne og flinke, at de tager et mindre oplag hjem, så det bliver nemmere og hurtigere at få bøgerne gennem dem.

I forhold til de andre Luther udgivelser fra for eksempel Credo og Eksistensen er mine oversættelser et supplement til disse, så det er en reel udvidelse af adgangen til gode danske oversættelser. Som man kan se af oversigten, er mit bidrag især Luthers store prædikensamling med Huspostillen og Kirkepostillen, hvor især den sidste har været umulig at skaffe.

Det er svært at fremhæve én af bøgerne frem for andre, da de hver især dækker forskellige område i teologien og kristenlivet. Men Kirkepostillen er nok stjernen over dem alle, fordi man her kan se, hvordan Luther ønskede at der skulle prædikes i de evangelisk-lutherske kirker. Men også Luthers breve er et klenodie, fordi man her kommer helt tæt på mennesket Luther i de helt nære relationer til familie, venner og nære kolleger.

Hvis præster og lægfolk i Danmark for alvor begyndte at læse Luther, så tror jeg at de ville blive mere lutherske. Jeg tror, at mange vil opdage, at de mangler nogle aspekter i deres teologi. Kernen i al teologi er nemlig troen på Kristi gerning for os, og synet på Bibelen som Guds ord, hvor Gud rent faktisk taler til os. Derudover vil man blive klogere på livet, fordi Luther har noget klogt at sige om både kirke, skole, hjem og samfund samtidig med at han fastholder den røde tråd i Bibelen.

Interview ved Thomas Olofson, cand. theol og ansat i Bethesdas Boghandel

Bethesdas Boghandel har hele serien på lager. Læs mere om serien her.

Vi er mange, der allerede kendte Finn Andersen som en stor Lutherkender (jeg vil vove pelsen og sige, at der næppe er nogen i Danmark i dag med et så indgående kendskab til Luthers skrifter). Men at det skulle resultere i denne kæmpeserie kom alligevel som en stor og glædelig overraskelse. Det rykker med et slag Danmark frem i forreste række, når det gælder omfanget af oversættelser af Luther. Igennem dette får vi adgang til skrifter, som vi før skulle have fat i gamle udgaver eller tyske og latinske originaler for at læse. Og i et godt og mundret dansk, som samtidig har bevaret Luthers saft og kraft. Tillykke!

Asger Chr. Højlund
Professor på Menighedsfakultet, teol.dr.

---

Det er fabelagtigt. »Den store Lutherserie« kommer rundt om alle Luthers vigtigste tanker. Der er noget om dåb, tro, nadver, opstandelsen og mange andre emner. Jeg har lært meget af Finn B. Andersen. Han har altid givet et kvalificeret svar på mine spørgsmål. Han har et helt utroligt kendskab til Luther. Han magter at oversætte Luther, så det bliver et forståeligt nudansk.

Det er en imponerende præstation at han ene mand kan udgive flere oversættelser af Luther, end alle andre i jubilæumsåret 2017 tilsammen. Den store Lutherserie henviser hele vejen igennem til Weimarudgaven. Det er både en videnskabelig og formidlingsmæssig kraftpræstation vi er vidne til i »Den store Lutherserie«.

Flemming Kofod-Svenden
Tidligere minister, præst og forsker.

 

Oversigt over ”Den store Lutherserie”

Hæftet

Bjergprædikenen 368 sider. 175 kr.

Den Lille Katekismus 96 sider. 65 kr.
Den sande kirke og den falske kirke 64 sider. 75 kr.
Den Store Katekismus 176 sider. 109 kr.
De overåndelige sværmere 172 sider. 99 kr.
En enkel måde at bede på 52 sider. 49 kr.
Fortalerne til Bibelen 216 sider. 119 kr.
Johannes 1. 224 sider. 148 kr.

Kristi Bøn (Johannes 17) 96 sider. 85 kr.
Kristi nadverord står fast 192 sider. 130 kr.
Nådens Nøgler 68 sider. 79 kr.
Om den hellige dåb (Dåb og tro) 72 sider. 55 kr.
Om forkyndertjenesten 76 sider. 65 kr.

Opstandelsen (1 Kor 15) 204 sider. 79 kr.

Peters Første Brev 184 sider. 105 kr.
Privatmesser og præstevielse 68 sider. 78 kr.

Salme 51 196 sider. 109 kr.
Sang og Musik 104 sider. 89 kr.

Troen Alene 140 sider. 95 kr.
Udvalgte Breve 420 sider 159 kr.
Vejledning for menighederne 88 sider. 85 kr.
Andersen & Luther: Dåbens teologi 88 sider. 68 kr.

Andersen & Luther: Gud vil alles frelse 88 sider. 99 kr.

Melanchthon: Teologiens Grundbegreber 180 sider. 145 kr.

Pontoppidan: Sandhed til Gudfrygtighed 220 sider. 142 kr.

Indbundet

Luther-Leksikon 256 sider. 189 kr.

De Lutherske Bekendelsesskrifter (Konkordiebogen) 400 sider. 250 kr.

Kirkepostillen - Vinterdelen 524 sider. 295 kr.

Kirkepostillen - Sommerdelen 692 sider. 349 kr.

Huspostillen 680 sider. 379 kr.

Festpostillen 280 sider. 229 kr.

Første Mosebog bind 1 - 336 sider. 245 kr.
Første Mosebog bind 2 - 464 sider. 285 kr.
Første Mosebog bind 3 - 420 sider. 265 kr.
Første Mosebog bind 4 - 448 sider. 269 kr.