En vunnet sak

17.10.2019
Boe Johannes Hermansen
Misjonsprovinsen Aktuelt

Her kan du lese om en kirkerettsak mot dr. Rune Imberg, som har vunnet sin anke imot domkapittelets dom: at han skulle miste kappe og krave i Svenska kyrkan.

Rune Imberg