Endelig fri

23.02.2022
Frode Granerud
Bokomtale Synd Syndsbekjennelse Nåde Veiledning Kamp Pornografi

Bokanmeldelse

Heath Lambert: Endelig fri. Hvordan kjempe for frihet fra porno i nådens kraft

Heath Lambert: Endelig fri. Hvordan kjempe for frihet fra porno i nådens kraft

Proklamedia, Ottestad, 2021

176 sider, paperback

Anmeldt av Frode Granerud

Pornografi er blitt en del av vår virkelighet og av mange menneskers liv, og den er lettere tilgjengelig enn noen gang før. En undersøkelse fra 2020 viser at i aldersgruppen 13-18 år har 49 % av ungdommene sett porno. Tallene er høyest for gutter, og de øker med alderen (200526-delrapport-5-ungdoms-erfaring-med-porno-pa-nett_barn-og-medier-2020_.pdf (medietilsynet.no). Jeg skal ikke her utbrodere pornografiens skadevirkninger; den som vil lese mer om det, kan for eksempel gå inn her: https://heltfri.net/porno-er-et-samfunnsproblem/.

Det er mye som tyder på at det er behov for bøker om å bli fri fra porno, og det er interessant å lese Lamberts bok. Han har selv en fortid som pornobruker og en erfaring med å bli satt fri, og han har erfaring med å veilede andre som strever med det samme. Boken skulle dermed bygge på et solid erfaringsgrunnlag.

Sentralt i boken er Guds nåde, og det er viktig, for bruk av porno fører ofte med seg mye skam, særlig hvis brukeren er en som ønsker å følge Jesus. En sentral del av budskapet i boken er at frihet fra porno starter med et møte med Guds nåde, som både tilgir og forvandler. Det første den som strever med porno trenger å vite, er at han/hun er elsket av Gud, uansett, også på tross av pornobruken.

Boken er bygget opp rundt åtte strategier som sammen utgjør veikartet for forandring. Hver av dem er presentert praktisk og pedagogisk, med konkrete punkt for videre arbeid. Det er en styrke, for om en bok om frihet fra porno skal være til hjelp, er det nødvendig å gi mye praktisk veiledning. Lambert veksler mellom å veilede og å dele erfaringer fra egen virksomhet, og gir oss flere gripende fortellinger om mennesker som har blitt fri fra porno – og dessuten noen som ikke har maktet det. Det viktigste grepet Lambert viser til, er å skaffe en ansvarliggjøringspartner, en moden kristen som ikke selv bruker porno. Veien til frihet går gjennom å lukke et annet menneske inn i den hemmelige kampen, slik at man ikke står alene, men har en som heier, oppmuntrer, formaner, og holder ansvarlig.

Det er likevel enkelte sider ved boken jeg blir litt kritisk til. En av dem er bruken av begrepet «renhet» om det man arbeider for å oppnå. Som falne mennesker vil vi aldri oppnå renhet i dette livet; vi vil alltid være syndere, og vi vil aldri bli noe annet. Renhet vil vi oppnå først når Jesus henter oss til den nye jord, og selv om vi skulle klare å bli fri fra pornografi, har vi ikke med det nådd renhet. Selv om vi jo forstår hva Lambert mener, ikke frihet fra all synd, men frihet fra pornografi, mener jeg det hadde vært bedre og mer pedagogisk å unngå å skrive om renhet som noe vi kan oppnå.

Videre får jeg noen ganger under lesningen en opplevelse av at det blir litt… voldsomt. Et eksempel på det er i kapitlet om å bruke tøffe tak i kampen mot pornobruk. Her skriver han at du skal gi ansvarliggjøringspartneren alt utstyr du bruker til å se porno: DVD-spillere, fjernsyn, datamaskiner, etc. Men ikke bare det, du skal også gi ansvarliggjøringspartneren nøkkel til bostedet ditt, og tillatelse til å komme når som helst, enten du er hjemme eller ikke, for å gjennomsøke hele huset og å sjekke at du ikke oppbevarer porno. Hvis du bruker bil for å oppsøke porno i butikk eller annetsteds, bør du gi ansvarliggjøringspartneren bilnøklene, og heller bruke sykkel eller kollektivtransport (som om ikke det også er mulig å oppsøke porno ved å bruke andre transportmidler). Og hvis du bruker penger på å kjøpe porno, skal du gi ansvarliggjøringspartneren tilgang til din nettbank, slik at han kan følge med på hver minste transaksjon du utfører.

Joda, disse tøffe takene vil nok være effektive. Men jeg frykter at en pornobruker som leser dette, vil tenke at hvis det er dette som skal til, så er det helt urealistisk å bli fri fra porno, og heller miste motivasjon enn å få den. Jeg er også usikker på om det er mange mulige ansvarliggjøringspartnere som vil være villige til å så til de grader bli en del av alle sider av livet til den de skal hjelpe.

Er dette en nyttig bok for den som vil bli fra porno? Ja, det tror jeg så absolutt, hvis den blir brukt på en god måte. Om summen av alle Lamberts tiltak skulle oppleves overveldende, tillater jeg meg å foreslå følgende bruksanvisning for boken: Les først gjennom hele boken, men uten å tenke at du skal gjennomføre alle tiltakene umiddelbart. Finn et sted å starte. Og la startstedet være det å finne en ansvarliggjøringspartner, en som er villig til å følge deg opp og hjelpe deg i prosessen du går i gang med. La ham også få lese boken, og drøft deretter veien videre sammen. Gå skritt for skritt, og bruk de tiltakene dere ser vil være til hjelp for deg. Da tror jeg denne boken vil føre til frihet og velsignelse for den som bruker den.