Enkelt og livsnært om Jesuslivet

27.01.2021
Svein Granerud
Bokomtale Etterfølgelse Bønn Katolsk Prest Jesus

Bokanmeldelse

Henri Nouwen levde et allsidig liv og har et allsidig forfatterskap. Den nederlandsk fødte teologen (1932-96) var bl. a. professor både på Yale og Harvard. Han skrev over 40 bøker, og framstår både som akademisk tungvekter og livsnær medvandrer. Nouwen har mange takknemlige norske lesere. Han viet tid til de fattige, og bodde en tid blant psykisk utviklingshemmede i L´Arche-fellesskapet i Frankrike.

«Invitasjonen» består av seks foredrag som Nouwen holdt i en kirke i Massachusetts, USA i 1985. De ble først utgitt i 2019, og kom på norsk i 2020. Undertittelen lyder «Om å følge Jesus i uroens tid», og vi ha tiltrekningskraft på mange lesere. Boken er så langt fra en vitenskapelig avhandling som en kan komme. Her er det sjelesørgeren og medvandreren som vil tale med oss i troens hverdag. Den engelske originaltittelen lyder: «Following Jesus: Finding Our Way Home in an Age of Anxiety».

Ofte er vi mer vandrere enn etterfølgere, sier Nouwen i innledningsavsnittet. Folk som vandrer fra det ene til det andre, og føler at de blir utlevd mer enn de lever, blir slitne. «Jeg håper å lede oss fra hvileløs vandring til glad etterfølgelse, fra å være folk som sitter og kjeder oss og ikke gjør noe, til folk som er begeistret fordi vi har hørt en stemme.» Denne stemmen sier «Følg meg».

De som leser denne anmeldelsen, er neppe blant dem som sitter og kjeder seg og ikke gjør noe. Men også vi med velfylt timeplan og kalender trenger veiledning til å leve slik at Jesu røst når oss gjennom rop og støy som omgir oss. For det er fra Jesus invitasjonen kommer. Hvert av kapitlene innledes med en bibeltekst, hvor Jesus taler. Han taler til sine disipler og til andre som vil lytte.

Det første kapitlet innledes med beretningen fra Johs 1,35-39, hvor Andreas og en annen Johannesdisippel kommer til Jesus og spør «Hvor bor du?» Jesus svarer «Kom og se!» og dermed begynner et nytt liv for disse to og for andre som begir seg i Jesu følge. Først lyttet de til Døperens «Se der Guds lam!» Så spurte de Jesus, og deretter fulgte de og var sammen med ham. Enkelt? Ja, men Nouwen vil lede oss til erkjennelse og forståelse av hva det innebærer å gjøre de hverdagsvalg som bidrar til at fokuset ikke blir på oss selv, men på Jesus. Og det er utfordrende nok.

I neste kapitel blir beretningen fra Luk 5 om fiskefangsten utgangspunkt for å vise hvordan Jesus gir oss overflod på en annen og ny måte. Å være bundet til det vi tror vi trenger i denne verden, gjør oss egentlig fattige. Frykten for å miste vender oppmerksomheten bort fra ham som vil dele sin overflod med oss. Fiendekjærlighet, bekjennelsens kors, og belønningen for å være en disippel, er temaer som Nouwen tar oss videre inn i. Vi må øve oss i tålmodighet, slik at vi er tett på øyeblikket og slik får et rett blikk på fremtiden. «Fremtiden ligger skjult i nåtiden, som frø i fruktbar jord.» Derfor er bønnen stedet for det nærværet vi får ha til ham som går med oss mot fremtiden. Bønnen er ikke de mange ord, men Guds gave hvor han lar meg oppleve hvor nær meg han er.

Enkelt – og samtidig dypt. Det er inntrykket en sitter med etter å ha lyttet til Nouwen gjennom vel hundre siders lesning. Her er ingen fremmedord og tankerekker som kun er forbeholdt lærde akademikere. Samtidig skal en bruke tid for å tilegne seg den livsnære og bibelnære visdommen som vi her får tilgang til. Enkelte ganger er kanskje kreativiteten og tankemangfoldet i frodigste laget. Men det er likevel sjelden jeg leser bøker som på slik måte tar meg inn i rikdommen og dybden i det livet Jesus inviterer oss inn i.

Er det merkbart at det er en katolsk teolog vi har med å gjøre? I liten grad. Henri Nouwen beskriver Jesuslivet på en måte som hever seg over konfesjonelle grenser. Om jeg som luthersk kristen ville lagt inn noen referanser til rettferdiggjørelseslæren, har boken like fullt en bærekraftig evangelisk substans. Takk til Luther forlag som har gitt oss den norske utgaven.

Svein Granerud

Henri Nouwen: Invitasjonen Om å følge Jesus i uroens tid

Luther 2020