Er da Kristus blitt delt? (1 Kor 1,13)

05.02.2006
Dag Øivind Østereng
(Ressurser) Kirkerett