Er vi i en bekjennelsessituasjon?

01.01.2016
Knut Alfsvåg
Carissimi

Dokumentet kan lastes ned fra lenken i venstre margen.