Et annet evangelium

28.07.2018
Thor Fremmegård
Aktuell kommentar Menneskesyn Forkynnelse Evangelium Forsoningen

Jeg har en voksende uro at selve evangeliet i vår tid i mange kristne sammenhenger byttes ut med dårlige etterligninger, som gis ut for å være Bibelens evangelium.

Thor Fremmegård

Ikke minst i forkynnelse og sanger til barn har evangeliet trange kår, men også i det som formidles til ungdom og voksne. Noen av de dårlige etterligningene av evangeliet lyder omtrent slik:

Så bra at Gud vil ha deg akkurat slik du er!

Så bra at Gud vil bruke deg!

Så bra at Gud alltid vil være med deg!

Tar vi utsagnene i beste mening, gjenspeiler de bibelske sannheter. Men når det forkynnes løsrevet fra de bibelske sannhetene om skapelse, syndefall og Jesu stedfortredende frelsesgjerning, så blir det bleke og utydelige, kristelige fraser.

Hva blir feil med disse utsagnene?  I verste fall så opphever de totalt behovet for Jesu forsoning!

Det er sant og må forkynnes sterkere i dag enn tidligere, at hvert menneske i fra unnfangelsen av er skapt av Gud, har en uendelig verdi og skal slippe å prøve å være en kopi av noen andre. Gud har skapt deg slik du er og du skal være glad og stolt over å være nettopp deg.  Men Bibelen forkynner samtidig at fra fødselen av er vi preget av syndens konsekvenser, med selvsentrering, opprør mot Gud og et ondt begjær. Derfor er en av Bibelens hovedbudskap alltid kallet til omvendelse, en ny fødsel og et nytt liv. Alt det gode med den 1.trosartikkel må ikke forveksles med selve evangeliet om hva Gud i sin nåde har gitt oss i Jesus Kristus.

Utsagnet om at Gud vil bruke deg samsvarer med et dypt behov hos oss etter bekreftelse om være til nytte. Det er Guds absolutte vilje at hans disipler skal bli brukt av han i hans rike, men bevisstheten om å bli brukt av Gud, kan bli en erstatning for evangeliet. Jesus er skarp når han korrigerer sine glade, overmodige disipler som opplever at de blir brukt av Gud, slik at til og med onde ånder er dem lydige (Luk 10,17-20). Gleden skal ha sin basis i at vårt navn er skrevet i himmelen. Jesus er klar på at det bare er ut fra selve evangeliet at mennesker bærer gode, Åndens frukter, og blir brukt av Gud (Joh 15,5). Uten ham kan vi intet gjøre!!

Hva så med budskapet om at Gud alltid er med oss?  Det fordunkler ofte det dype alvor at Gud slett ikke alltid var med sitt folk Israel og heller ikke alltid er med Guds folk i dag. Frafall fra Guds bud i den bibelske historie gjorde at Guds eget folk fikk Gud mot seg og møtte Guds dom! Redningen var at Gud elsker, vekker og tukter slik at det på nytt ble rop om Guds nåde.  Den ene grunn til at Gud er for oss og med oss er Guds nåde som vi møter i Jesu Kristi soning for våre synder. (Rom 8,31-32). På denne bakgrunn kan Jesus også si til sine tvilende og redde disipler at han vil være med de alle dager inntil verdens ende.

Den kristne forkynnelse må kontinuerlig arbeide med aktualisering inn mot dagens virkelighet, men må ikke drive bort fra selve evangeliet.

Thor Fremmegård, lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø (NLM)

(Tidligere stått på trykk i Dagen)