Etiske utfordringer i vår tid

29.02.2016
Johannes Kleppa
Bibeltime

2 Kor 10,4-5. Møte i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...Etiske utfordringer i vår tid...