Etter et vranglærende liturgivedtak

04.02.2017
FBB
Aktuell kommentar Den norske kirke Kjønnsnøytral ekteskapslov

"Kirkemøtet i trossamfunnet Den norske kirke har vedtatt en ordning for det som kalles «kirkelig vigsel av likekjønnede par». Med vedtaket viser trossamfunnet også gjennom sine gudstjenesteordninger, at det har forkastet den grunnvollen som den sanne kirke bygger på: Kristi og hans apostlers ord. Stikk i strid med dette ord villedes folk til å tro at samliv mellom to personer av samme kjønn kan kalles ekteskap, og at slikt samliv vil få Guds velsignelse." skriver Thor Henrik With i et tankevekkende innlegg på Verdidebatt.

Hele innlegget kan leses her.