FBB Bjørgvin bibeltime

22.05.2023
Olav Rørtveit
Undervisning FBB lokallag For Bibel og Bekjennelse FBBs arrangementer Bibeltime Bibelbruk Bibelvers Bibel og bekjennelse Bibelen Lov og evangelium Loven Evangeliet Evangelium

Bibeltime

FBB Bjørgvin

Mand. 15. mai kl. 19.00:

v/Jan Bygstad