FBB Bjørgvin Høsten 2021

22.06.2021
FBB Bjørgvin
FBB lokallag FBBs arrangementer Kunngjøringer

Kunngjøring

FBB Bjørgvin

Høsten 2021

Fre. 27. – søn. 29. aug.: Lutherske fordypningsdager sammen med DELK Bergen. Inkludert årsmøte for FBB sentralt. Delvis elektronisk og lokalt i DELK-kirken, Rosenbergsgt.1. Se eget program

Man. 27. sept. kl. 19.00: «Kvinnelige prester – hvorfor ikke?»

Ved Knut Alfsvåg, professor dr. theol. ved VID Misjonshøgskolen i Stavanger

Man. 18. okt. kl. 19:00: Salmekveld i Sandvikskirken:

«Børre Knudsen og hans salmer»

Ved sokneprest Benjamin Bjørnsen Anda

Man. 22. nov kl. 19.00: «Gudstro i pandemiens skygge. Apologetisk og sjelesørgerisk belyst» Ved Jan Bygstad, prest i DELK

* * * * *

De ordinære møtene holdes på NLA Høgskolen i Amalie Skramsvei 3 kl. 19.00

(NB: unntatt Luthersk fordypningsdager og salmekvelden) Styret i FBB Bjørgvin: Formann: Øystein Rønhovde, e-post: oroenhov@online.no Nestformann: Jan Bygstad, e-post: jan.bygstad@delk.no

Kasserer: Annie Andersen. Sekretær: Odd Sverre Hove.

Styremedlem: Sverre Langeland

1.varamedlem: Jon Tore Lie