FBB Bjørgvin kveldssamling

22.05.2023
Olav Rørtveit
Bibelen Bibelbruk Bibeltekster Bibeltekster For Bibel og Bekjennelse FBB lokallag FBBs arrangementer Lov og evangelium Loven Lovgivning Forkynnelse

Lydopptak

FBB Bjørgvin

Mand. 13. mars kl. 19.00: Kveldsseminar på NLA Høgskolen

Hovedtema: «Guds lov-åpenbaring på Sinai»

v/Odd Sverre Hove, forkynner, tidl. red. i Dagen

1: Budene på lovens første tavle: Første bud og billedbudet

2: Budene på lovens første tavle: Andre bud og sabbatsbudet

(Se vedlegg i pdf til venstre)