FBB Bjørgvin våren 2021

26.01.2021
FBB Bjørgvin
FBB lokallag FBBs arrangementer Bibelen Treenighet

Program for lokallaget og bibelhelgen

Våren 2021

Lørd. 30. – søn. 31. januar.: Bibelhelg. AVLYST

Man. 15. febr. kl. 19:00: Salmekveld i Sandvikskirken:

Børre Knudsen og hans salmer. Ved sokneprest Benjamin Bjørnsen Anda

Mand. 15. mars kl. 19.00 i DELK-kirken: «Det ellevte bodet», Puritanarar, pietistar og alkoholen. Ved Karl Egil Johansen, prof. emerit. fra HiB

Mand. 12. apr. kl. 19.00: «Kvinnelige prester – hvorfor ikke?» Ved Knut Alfsvåg, professor dr. theol. Ved VID. Misjonshøgskolen i Stavanger.

Mand. 10. mai kl. 19.00: Årsmøte. Bibeltime v. sokneprest Sverre Langeland.

* * * * *

De ordinære møtene holdes på Norsk Lærerakademi i Amalie Skramsvei kl. 19.00

(NB: unntatt salmekvelden og samlingen 15. mars)

Bibelhelgen er i DELK-kirken i Rosenbergsgt. 1

Styret i FBB Bjørgvin: Formann: Øystein Rønhovde, e-post: oroenhov@online.no

 Nestformann: Jan Bygstad, e-post: jan.bygstad@delk.no

 Kasserer: Annie Andersen. Sekretær: Odd Sverre Hove.

 Styremedlemmer: Sverre Langeland og Jon Tore Lie

 

Bibelhelg 30. - 31. jan. 2021

 

AVLYST - Mer info kommer senere.

 

i regi av FBB Bjørgvin og

DELK - Bergen

Den hellige Treenighet

Lørdag 30. jan:

10.00: Morgenbønn. Leder: Sverre Langeland

10:15: GTs vitnesbyrd om Guds tre-enhet v. Jan Bygstad

11.30: NTs vitnesbyrd om Guds tre-enhet v. Gunnar Johnstad

12:45: Enkel bevertning

13:15: De indre relasjoner i Guds tre-enhet v. Odd Sverre Hove

14.30: Treenighetslæren i forkynnelsen. Panelsamtale ledet av Øystein

Rønhovde

Søn. 11:00: Gudstjeneste i DELK-kirken. Preken v.

 Håkon Valen-Sendstad. Liturg: Jan Bygstad.

 Offer til menighetens arbeid

* * * * *

Deltakeravgift kr 150,-. Studenter kr. 100,-

* * * * *

STED: DELK-kirkens lokaler i Rosenberggaten 1.

Påmelding er nødvendig, og kan skje til Ø. Rønhovde: e-post: oroenhov@online.no

Dersom korona-restriksjonene forlenges, vil foredrag og gudstjeneste overføres digitalt på

angitte tidspunkter. Men dersom restriksjonene lettes, vil det bli mulig å samles i DELKkirken.