FBB Bjørgvin våren 2022

20.01.2022
FBB Bjørgvin
FBB lokallag FBBs arrangementer Salmer Salmedikter GT Treenighet Paulus Loven Frihet

Kunngjøring

Mand. 21. febr. kl. 19:00: Salmekveld i Sandvikskirken

«Elias Blix og hans salmer» v/Paul Odland

Mand. 21. mars kl. 19.00: Kveldsseminar i DELK-kirken «Den hellige treenighet»

1.time: «GTs vitnesbyrd om Guds tre-enhet»

v/Jan Bygstad

2.time: «Noen NT tekster om Guds tre-enhet»

v/Odd Sverre Hove

Mand. 25. apr. kl. 19.00: Møte på NLA Høgskolen

«Hva betyr fri fra loven hos Paulus?»

v// Torbjörn Johansson

Mand. 23. mai kl. 19.00: Årsmøte på NLA Høgskolen

Bibeltime v/Egil Reindal

 

* * * * *

De ordinære møtene holdes på NLA Høgskolen i Amalie Skramsvei 3 kl. 19.00

(NB! unntatt Salmekvelden 21.feb og Kveldsseminaret 21.mars)

Styret i FBB Bjørgvin:

Formann: Øystein Rønhovde, e-post: oroenhov@online.no

Nestformann: Jan Bygstad, e-post: jan.bygstad@delk.no

Kasserer: Annie Andersen. Sekretær: Odd Sverre Hove.

Styremedlem: Sverre Langeland. 1.vara: Jon Tore Lie